Nemokamas pristatymas UŽSAKYMAMS NUO 50,00 €
Lietuva

Šia Privatumo politika apibrėžiami asmens duomenų, kuriuos iš Klientų gavo „SALUT Ltd.“, kaupimo, tvarkymo ir naudojimo principai tarpininkaujant internetinei parduotuvei www.mioki.com.

§1. Pagrindinės nuostatos

1. Duomenų administratoriumi yra „SALUT Ltd“, kurios buveinė yra 84 Whyteville Road, E7 9 LT Londone, NIP (mokėtojo identifikavimo numeris: 259489836), REGON (valstybinės registracijos registras): 10302334. duomenų apsauga vykdoma pagal bendras teisinių nuostatų reikalavimus, o jų saugojimas vykdomas apsaugotuose serveriuose.

2. Terminų interpretavimui naudojamas Reglamento žodynėlis arba taip, kaip tai aprašyta Privatumo politikoje (jei tai kyla tiesiogiai iš aprašymo).

3. Siekiant geriau suprasti Privatumo politiką terminas „Naudotojas“ pakeistas apibrėžimu „Tu“, „Administratorius“– „Mes“. Terminas „RODO“ reiškia „2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentas (ES) dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)“.

4. Asmens duomenys, pateikiami tinklapio www.mioki.com anketoje, yra konfidencialūs ir nėra matomi teisės tam neturintiems asmenims.

5. Po sutikimo tvarkyti asmeninius duomenis darome prielaidą, kad perskaitei ir susipažinai su šiuo Reglamentu.

§2. Duomenų administratorius

6. Pardavėjas yra savo klientų duomenų administratoriumi. Tai reiškia, jeigu mūsų tinklapyje turi savo Paskyrą, tai tvarkome tokius Tavo duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr., pašto kodas, miestas, šalis), Pristatymo adresas (gatvė, namo Nr., buto Nr., pašto kodas, miestas, šalis), o bendrovių atveju papildomai ir bendrovės duomenys (pavadinimas, adresas NIP (mokėtojo identifikavimo numeris), REGON (valstybinės registracijos numeris).

7. Asmens duomenys tvarkomi:

a. pagal aktualias nuostatas, susijusias su asmens duomenų apsauga,

b. pagal įdiegtą Privatumo politiką,

c. tokia apimtimi ir tikslais, būtinais sukurti, suformuoti Užsakymo turinį, jį pakeisti arba atšaukti ir teisingai realizuoti pardavimą elektroniniu būdu,

d. tokia apimtimi ir tikslais, būtinais įvykdyti teisėtus interesus (teisiškai pagrįstus tikslus), o tvarkymas nepažeis asmens, su kuriuo susiję duomenys, teisių ir laisvės:

tokia apimtimi ir tikslais, atitinkančiais Tavo pareikštą sutikimą.

8. Kiekvienas asmuo, su kuriuo susiję duomenys (jeigu esame jų administratoriumi), turi teisę susipažinti su duomenimis, pataisyti, ištrinti arba apriboti tvarkymą, turi teisę nesutikti, atitinkamai institucijai pateikti skundą.

9. Susisiekti su asmens duomenų tvarkymą Pardavėjo organizacijoje prižiūrinčiu asmeniu galima elektroniniu būdu el. pašto adresu info@mioki.com.

10. Mes pasiliekame teisę tvarkyti Tavo duomenis Sutarčiai pasibaigus arba atšaukus sutikimą tik siekiant išnagrinėti galimas pretenzijas teisme arba jeigu nacionalinės, Sąjungos ar tarptautinės nuostatos įpareigoja mus saugoti duomenis.

11. Administratorius turi teisę pateikti Naudotojo asmens duomenis bei kitus jo duomenis įgaliotiems subjektams pagal atitinkamas teisines nuostatas (pvz., teisėsaugos institucijoms).

12. Asmens duomenys gali būti pašalinti atšaukus sutikimą arba pateikus teisiškai leidžiamą prieštaravimą tvarkyti asmens duomenis.

13. Administratorius nepateikia asmens duomenų kitiems subjektams, nei įgaliotiems pagal atitinkamas teisines nuostatas.

14. Asmens duomenis tvarko mūsų įgalioti asmenys arba tvarkytojai, su kuriais glaudžiai bendradarbiaujame.

 

§3. Slapukai

17. Vitrinoje www.mioki.com naudojami slapukai. Tai yra nedideli tekstiniai failai, siunčiami www serveriu ir saugomi kompiuterio naršyklės programinėje įrangoje. Kai naršyklė vėl prisijungia prie tinklapio, vitrina atpažįsta įrenginio, iš kurio Naudotojas prisijungia, rūšį. Parametrai leidžia nuskaityti jame esančią informaciją tik tam serveriui, kuris ją sukūrė. Slapukai palengvina naudojimąsi anksčiau aplankytomis vitrinomis.

18. Informacijos apie naudotojus stebėseną atliekame naudodami „Google Analytics“ įrankį, kuris registruoja naudotojo elgesį tinklapyje.


19. Savo vitrinoje naudojame šiuos slapukus:

a) „būtinuosius“ slapukus, leidžiančius naudotis paslaugomis, kurios apima priežiūros paslaugų paketą, pvz., autentifikavimo slapukus, naudojamus paslaugoms, kurias reikia autentifikuoti pagal priežiūros paslaugų paketą;

b) slapukus, skirtus užtikrinti saugumą, pvz., naudojamus atpažinti piktnaudžiavimą autentifikavimo srityje pagal priežiūros paslaugų paketą;

c) „funkcionalius“ slapukus, leidžiančius „atsiminti“ Naudotojo pasirinktus nustatymus ir Naudotojo sąsajos personalizavimą, pvz., pasirinktą kalbą arba regioną, iš kurio kilęs naudotojas, šrifto dydį, internetinio tinklapio išvaizdą ir t. t.;

d) „reklaminius slapukus“, leidžiančius pateikti Naudotojams reklaminį turinį, labiau pritaikytą jų pomėgiams.

20. Naudotojas bet kuriuo metu turi galimybę išjungti arba atkurti slapukų rinkimo parinktį keisdamas nustatymus interneto naršyklėje. Slapukų tvarkymo instrukcija pateikiama tinklapyje

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Papildomi asmens duomenys renkami tik tose vietose, kur Naudotojas, pildydamas formą, aiškiai davė tam sutikimą. Pirmiau minimus duomenis saugome ir naudojame tik poreikiams, būtiniems atlikti šią funkciją.

 

Naudotojas gali savanoriškai duoti atskirą sutikimą gauti informacines brošiūras apie www.mioki.com siūlomus produktus ir paslaugas. Naudotojas gali bet kuriuo metu atšaukti sutikimą gauti komercinę informaciją prisijungdamas prie savo paskyros ir tinklapyje išsiųsdamas pranešimą adresu info@mioki.com.

Visi pakeitimai, susiję su privatumo politika, bus publikuojami šiame tinklapyje, o apie svarbius pakeitimus pranešimas bus išsiųstas el. pašto adresu visiems užregistruotiems naudotojams.

Tuo atveju, jeigu kyla papildomų klausimų dėl privatumo apsaugos, maloniai prašome susisiekti el. pašto adresu: info@mioki.com.